CONTENZO BV | Opschonen, ontdubbelen en structureren van informatie
Contenzo BV
Digitale Informatie Ondersteuning
Informatie aanvraag
Informatie / Interesse Data Ontdubbelen
Informatie/ Interesse formulier Data Ontdubbelen
Organisatie
Naam
E-Mail adres
;
Stel een vraag
Vraag over Data Ontdubbelen
Onderwerp
Vraag
Organisatie
Naam
E-Mail adres
Voor een veilige communicatie; Dit bericht wordt zonder tussenkomst van E-Mail direct in onze database verwerkt.
;
Op het moment dat informatie nodig is blijkt deze niet voorhanden. Iedere gebruiker of afdeling heeft door de jaren heen vaak zijn eigen methode gebruikt om informatie op te slaan. Het gevolg hiervan is dat de bestanden verspreid zijn over meerdere netwerkschijven, lokale schijven, in verschillende DMS systemen en archieven. De bestands benamingen zijn divers en geven niet weer welke inhoud het document betreft en de mappenstructuur is onlogisch. Leveranciers hebben belangrijke informatie met onherkenbare bestandsnamen aan u gestuurd. Er zijn dubbele documenten met verschillende revisies. Dit zorgt ervoor dat informatie niet of niet snel teruggevonden kan worden.
Met één of meerdere van onderstaande punten kunt u in de praktijk te maken hebben.
 • Informatie wordt niet of niet goed teruggevonden.
 • Verouderde documenten worden gebruikt.
 • Informatie is over diverse bronnen verspreid.
 • Informatie is niet eenduidig beschikbaar.
 • Informatie is niet herkenbaar aan benaming.
 • Structuur binnen bestanden ontbreekt.

 • Contenzo BV helpt om structuur te krijgen in uw informatie. Contenzo BV beschikt over geavanceerde software tools om uw informatie op een efficiënte wijze te structureren.
  Denk hierbij aan:
  - opschonen en herstructureren van content op file shares voor efficiency;
  - opschonen en verrijken van content voor betere vindbaarheid;
  - classificatie van content met als doel metadata te verrijken.
  Informatie kan vervolgens goed en snel teruggevonden worden.
  Informatie is veelal vespreid over diverse schijflocaties en diverse opslagdragers
  Bestanden zijn veelal opgeslagen in verschillende folders, lokaal en/of op netwerkschijven, in verschillende DMS systemen en archieven

  Contenzo bv een perfecte partner voor het ontdubbelen van data bestanden.
  Zit u ook met de vraag waar kan ik
  een file vinden die ik zoek?
  Door de jaren heen hebben gebruikers en afdelingen vaak hun eigen methode gebruikt om informatie op te slaan. Zoeken naar het juiste bestand is lastig en kost veel tijd. Hoe los ik dat op?

  Contenzo bv heeft veel ervaring in het ontdubbelen van bestanden.
  Contenzo heeft software beschikbaar voor de reconstructie van data bestanden
  Wilt u uw databestanden optimaliseren? Contenzo bv heeft daar software voor. Via een menu kan een opdracht tot ontdubbeling gegeven worden

  Met het ontdubbelen van bestanden kan veel ergenis worden voorkomen.

  Er wordt een overzicht getoond waar dubbele bestanden zich bevinden.
  Nadat de opdracht tot ontdubbelen is gegeven wordt er een lijst getoond met dubbele bestanden. De dubbele bestanden kunnen na controle verwijderd worden. Er wordt een bestrouwbare opslag van bestanden gemaakt.

  Het raadplegen van gereconstrueerde betanden geeft zekerheid en vertrouwen.
  ;