CONTENZO BV | Inventariseren, analyseren en migreren van informatie
C O N T E N Z O bv
Simpelweg de beste oplossing voor documentbeheer
Informatie aanvraag
Informatie / Interesse Data migreren
Informatie/ Interesse formulier Data migreren
Organisatie
Naam
E-Mail adres
;
Stel een vraag
Vraag over Data migreren
Onderwerp
Vraag
Organisatie
Naam
E-Mail adres
Voor een veilige communicatie; Dit bericht wordt zonder tussenkomst van E-Mail direct in onze database verwerkt.
;
Vanuit verschillende bronnen data informatie migreren naar een uniform gestandaardiseerd platform is een ultiem doel. In de afgelopen jaren is bij organisaties veel data gecreëerd dat zich op een hoeveelheid data opslag methoden bevind. Organisaties ervaren in toenemende mate de problematiek voor een goede informatie uitwisseling.
Een grote uitdaging is ontstaan om de opgeslagen data voor iedere medewerker goed benaderbaar te maken. Het migreren naar een uniform platform is het uiteindelijk en ultieme doel maar is, wanneer de juiste kennis niet aanwezig is, een omvangrijk en moeilijk traject. Het is ook risicovol. Als er verkeerde handelingen worden uitgevoerd bestaat de kans dat er informatie verloren gaat.
De migratie brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee:
 • Kostenbesparing doordat de informatie beter en efficiënter te beheren is.
 • Forse besparingen op licentie-, onderhouds- en supportkosten.
 • Toegankelijkheid en beschikbaarheid van de belangrijke informatie wordt sterk verbeterd.
 • Complexe integraties tussen verschillende systemen worden vermeden.

 • Door de grote verschillen in opslagformaten, databasemodellen, data-encryptie en beveiligingen is voor een migratie traject veel kennis en ervaring nodig. Maak gebruik van de specialistische expertise die Contenzo bv op dit gebied heeft.
  Hoe kunnen wij u helpen?
 • Inventariseren & analyseren van uw informatie.
 • Maken van een migratieplan.
 • Ontdubbelen van uw informatie.
 • Classificeren en meta-data toevoegen of aanvullen.
 • Migreren van informatie naar uw systeem.

 • Hoe werkt de data/ file migratie  ;